Stallets personal

Verksamhetsledare - producent: Peter Bothén
Kommunikatör: Kasia Syty

Entré & konsertvärdar: Annie Björkman, Liv Danielski, Ebrima Drammeh, Alice Evensen Landström, Maja Kamne, Albin Myrin, Markus Mörk, David Mårtensson, Vega Nordkvist, Åsa Ohlsson

Tekniker: Pawel Lucki, Tomas Bergström, Martin Landgren, Stefan Sydell

             

NYHETSBREV