Stallets personal

Verksamhetsledare - producent: Peter Bothén
Producent - kommunikatör: Kasia Syty

Entré & konsertvärdar: Alva Granström, Malin Gunnarsson, Vega Nordkvist, Arvid Ingberg, Åsa Ohlsson, Nils Agnas, Adrian Lenninger, Klara Ekman von Huth, Gabriel Dluzewski, Sam Soliman

Tekniker: Pawel Lucki, Tomas Bergström, Martin Landgren

             

NYHETSBREV