Stallets personal

Verksamhetsledare - producent: Peter Bothén
Kommunikatör: Kasia Syty

Entré & konsertvärdar: Nils Agnas, Alva Granström, Vega Nordkvist, Åsa Ohlsson, Adrian Lenninger, Klara Ekman von Huth, Gabriel Dluzewski, Agnes Petersson, Anton Larsson

Tekniker: Pawel Lucki, Tomas Bergström, Martin Landgren, Stefan Sydell

             

NYHETSBREV